enablhr
consulting

En People and Culture byrå med fokus på hållbar förändringsledning, inkludering och utveckling för människor, organisationer och samhälle.
FÖRÄNDRINGSLEDNING
Att bygga och utveckla hållbara team, kulturer och organisationer är min passion. Med utmanande frågeställningar, nulägestemperatur och mål med önskat läge startar förändringsresan. Ofta behövs också insatser för att öka kunskaper i förändringsledning med ett coachande förhållningssätt.
UTVECKLING OCH LÄRANDE
Utifrån kultur och struktur utvecklar vi en lärande organisation med affärsfokus. Vision, mission, värderingar, affärsplan och en strategisk kompetensplan är viktiga komponenter.
INKLUDERING OCH MÅNGFALD
Allt börjar med egna insikter i fördomar och beteenden för att utveckla ett inkluderande förhållningssätt. Det möjliggör mångfald och perspektivtäthet som driver utveckling och innovation för en hållbar arbetsmiljö och bättre kunna möta kundens behov. Glada medarbetare = glada kunder = bättre resultat.
Världen som vi har skapat den är en process av vårt tänkande. Den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
Albert Einstein

Katarina lönnelid ahlquist

Med min personalvetarutbildning som grund har jag fått många chanser att i olika ledande roller utveckla människor och organisationer. Inom olika branscher och inriktningar har jag byggt verksamheter från grunden, integrerat verksamheter internationellt, omstrukturerat och nystartat företag. Hela tiden med människan och affären i centrum.

Min filosofi är att må bra och trivas på jobbet i en inkluderande kultur som gynnar samarbeten, starkt engagemang och innovation med kunder i fokus. enablHR Consulting möjliggör människor och organisationer att nå sin fulla potential.
Hör gärna av dig
så kan vi ha ett spännande samtal och se nya
möjligheter att möta framtiden tillsammans.

Tel 072 580 21 90
Mail katarina@enablhr-consulting.com

© enablhr consulting 2021